31/03/2023 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ SOS ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ
05/01/2023

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος , οι αγρότες ειδικού καθεστώτος θα πρέπει , υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις να μεταβούν στο κανονικό καθεστώς αγροτών , δηλαδή σε κατ’ επάγγελμα αγρότες , εμπρόθεσμα έως 31/01/2023 .

  • Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που κρίνουν τη μετάβαση στο κανονικό καθεστώς ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ :1) Το ποσό των επιδοτήσεων κατά το προηγούμενο έτος (στην περίπτωση εδώ το 2022) , να έχει ξεπεράσει το ποσό των 5000,00 ευρώ . Ειδική προσοχή χρήζει το γεγονός ότι ήδη από το προηγούμενο φορολογικό έτος (2021) και μετά την τροποποίηση του σχετικού νόμου ,για το υπολογισμό του ποσού των επιδοτήσεων , λαμβάνονται υπ’ όψιν και τα ποσά των αναδρομικών επιδοτήσεων , τα οποία κατά τα προηγούμενα έτη δεν λαμβάνονταν υπ’ όψιν για τη μετάβαση στο κανονικό καθεστώς . Εξαίρεση αποτελούν τα ποσά των αναδρομικών επιδοτήσεων τα οποία ελήφθησαν κατόπιν ενστάσεως ή δικαστικής απόφασης .

2)Το ποσό από τη διάθεση αγροτικών προϊόντων , κατά το προηγούμενο έτος (στην περίπτωση εδώ το 2022) , να έχει ξεπεράσει το ποσό των 15000,00 ευρώ .

  • Είναι υποχρεωτική η μετάβαση , στο κανονικό καθεστώς ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:Ναι,η μετάβαση είναι υποχρεωτική και όπως μας έδειξε ήδη η εμπειρία της προηγούμενης χρονιάς , λόγω της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των δημοσίων υπηρεσιών , οι υπόχρεοι σε μετάβαση καθεστώτος , οι οποίοι είχαν ξεχαστεί και δεν είχαν προβεί στις απαραίτητες διαδικασίες , κατά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων , έλαβαν ενημερωτικό mail από την ΑΑΔΕ , για την άμεση διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών για την ένταξή τους στο κανονικό καθεστώς .

  • Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης για τη μετάβαση σε κανονικό καθεστώς , ποιες είναι οι κυρώσεις;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης , κατόπιν διασταυρώσεως με το μητρώο της αρμόδιας ΔΟΥ , υποχρεούται σε έντοκη επιστροφή των επιδοτήσεων που έλαβε και σε επιβολή προστίμου που προβλέπεται από το νόμο .

  • Ποιες οι υποχρεώσεις του αγρότη , μετά την ένταξή του στο κανονικό καθεστώς;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ :Μετά την ένταξη στο κανονικό καθεστώς , ο αγρότης έχει τις υποχρεώσεις που έχει και κάθε επαγγελματίας , δηλαδή , την τήρηση βιβλίων εσόδων – εξόδων , την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ , την διαβίβαση των παραστατικών του στη πλατφόρμα mydata , την εγγραφή του σε ασφάλιση ΕΦΚΑ(ΠΡΩΗΝ ΟΓΑ ) , την εγγραφή του στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων καθώς και την φορολόγησή του , με την εκάστοτε φορολογική κλίμακα που ορίζει ο νόμος για τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα .

Ελπίζουμε αυτός ο μίνι οδηγός να βοηθήσει αρκετά στην επίλυση των αποριών σας και να καλύψει τις πρώτες απορίες σας . Για τη διευκρίνιση οποιονδήποτε προβληματισμών σας , παραμένουμε στη διάθεσή σας!!