Τεχνικές & Κατασκευαστικές Εταιρείες

Τεχνικές – Κατασκευαστικές Εταιρείες

Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον τομέα των τεχνικών-κατασκευαστικών εταιρειών. Η ιδιοκτήτρια από το 2006 και μετά , που θεσπίστηκε νομικά η  επιβολή ΦΠΑ στην πώληση των ακινήτων , έχοντας παρακολουθήσει αρκετά σεμινάρια και ημερίδες ενώ παράλληλα είχε την λογιστική επίβλεψη σε αρκετές τεχνικές εταιρείες είναι σε θέση πλέον να αντιμετωπίζει και τις πιο σύνθετες περιπτώσεις.

  • Διαδικασίες Αναστολής ΦΠΑ στα ακίνητα
  • Πώληση ακινήτων με ΦΠΑ
  • Πώληση ακινήτων με φόρο μεταβίβασης
  • Ταμειακή παρακολούθηση
  • ΑΠΔ –Μισθοδοσία
  • Χειρισμός ακινήτων με αντιπαροχή
  • Χειρισμός ειδικού στοιχείου αυτοπαράδοσης ακινήτων
  • Επιστροφή ΦΠΑ