Κάτοικοι Εξωτερικού

Κάτοικοι Εξωτερικού

Εναρμονισμένοι  με τις ανάγκες της εποχής και λόγω της μεγάλης ροής Ελλήνων στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια ,το γραφείο μας αναλαμβάνει την αλλαγή της φορολογικής κατοικίας αλλά και την μεταφορά στην εφορία κατοίκων εξωτερικού.
Επίσης διαθέτουμε  μεγάλη εμπειρία στην διαχείριση εκκρεμών υποθέσεων αλλά και στην παροχή συμβουλών προκειμένου να αποφευχθούν περιπτώσεις υπερφορολόγησης .

  • Αλλαγή φορολογικής κατοικίας
  • Ορισμός Φορολογικού Εκπροσώπου
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Φόρο Ακίνητης Περιουσίας
  • Παρακολούθηση Εκκρεμών Υποθέσεων
  • Ενημέρωση για επίκαιρα θέματα