Για Επιχειρήσεις

Για Επιχειρήσεις

Με γνώμονα τη μοναδικότητα  αλλά και τις ιδιαίτερες ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης , το γραφείο μας στοχεύει να συμβάλλει στην λήψη των σωστών αποφάσεων από τον επιχειρηματία με σκοπό την βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της επιχείρησής του.
Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο φορολογικό και ασφαλιστικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις , η σωστή επιλογή ενός συνεργάτη λογιστή-φοροτέχνη διασφαλίζει την ορθή οργάνωση της επιχείρησης αλλά κυρίως την πλήρη λογιστική και φοροτεχνική κάλυψή της .

 • Τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά στα γραφεία μας ή στην έδρα της επιχείρησής
 • Εναρμόνιση των επιχειρήσεων με τα ηλεκτρονικά βιβλία ( My DATA )
 • Υποβολή προσωρινών και οριστικής ΦΜΥ
 • Σύνταξη και υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α.
 • Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών (ΜΥΦ)
 • Διαδικασίες έναρξης, διακοπής ή μεταβολής εταιρειών
 • Επιδοτήσεις θέσεων εργασίας μέσω ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΟΑΕΔ
 • Υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος
 • Πλήρως μηχανογραφημένη μισθοδοσία για επιχειρήσεις
 • Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ
 • Συμβουλές για εργασιακά θέματα, απολύσεις, αποζημιώσεις
 • Συμβουλές ή και εκπροσώπηση σε εργατικές διαφορές σε ΙΚΑ και επιθεώρηση εργασίας
 • Επιλογή νομικής μορφής επιχείρησης ανάλογα με τις πραγματικές σας ανάγκες και με στόχο τον σωστό φορολογικό σχεδιασμό σας
 • Παρακολούθηση Μητρώου Παγίων και Αποσβέσεων
 • Μισθοδοτικές καταστάσεις
 • Προσλήψεις – Συμβάσεις – Αποχωρήσεις – Απολύσεις
 • Ηλεκτρονική έκδοση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
 • Μισθωτοί με μπλοκάκι
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο (ΔΟΥ, ΙΚΑ, ΓΕΜΗ, Επιμελητήρια)
 • Φορολογική υποστήριξη και ενημέρωση για ότι αφορά τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ)
 • Υποβολή Ετήσιων Φορολογικών Δηλώσεων Ε1, Ε2, Ε3, έντυπο Ν κ.λ.π.
 • Υποβολή Δηλώσεων Ενδοκοινοτικών Εισαγωγών και Εξαγωγών Intrastat, Listing και VIES.
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Διαρκής παρακολούθηση της οικονομικής πορείας της επιχείρησης και έγκαιρη ενημέρωση του επιχειρηματία για τις όποιες κινήσεις πρέπει να ακολουθήσει
 • Αγρότες κανονικού και ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ.
 • Μη κατ’ επάγγελμα αγρότες.