Για Ιδιώτες

Υπηρεσίες

Το γραφείο μας, με κύρια χαρακτηριστικά τη συνέπεια, την εχεμύθεια και την ποιότητα των υπηρεσιών, καταφέρνει να δημιουργεί και να διατηρεί μακροχρόνια συνεργασία με τους ιδιώτες πελάτες του.
H πολυετής εμπειρία που διαθέτουμε και η συνεχής ενημέρωση μας σχετικά με το διαρκώς μεταβαλλόμενο λογιστικό και φορολογικό περιβάλλον, μας επιτρέπει να εξυπηρετούμε με συνέπεια και αποτελεσματικότητα τις ανάγκες των ιδιωτών.

 • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων Ε1, Ε2 και Ε9 Φυσικών Προσώπων & 
  κατοίκων εξωτερικού
 • Τροποποιητικές δηλώσεων Ε1, Ε2, Ε9
 • Υποβολή αίτησης Α21 οικογενειακού επιδόματος
 • Υποβολή αίτησης θέρμανσης
 • Έκδοση φορολογικής ενημερότητας 
 • Έκδοση τελών κυκλοφορίας 
 • Συμβουλές σε θέματα τεκμηρίων διαβίωσης, αποφυγής υψηλής φορολόγησης, ανάλωση κεφαλαίου 
 • Υποβολή αιτήσεων ρύθμισης φορολογικών & ασφαλιστικών εισφορών 
 • Μισθωτήρια συμβόλαια κάθε είδους 
 • Διαδικασίες για αποφυγή διπλής φορολόγησης 
 • Φορολογικός εκπρόσωπος 
 • Έκδοση Πιστοποιητικών μεταβίβασης ακίνητων ΕΝΦΙΑ 
 • Αίτηση έκδοσης κλειδάριθμου στο ΤaxisNet
 • Σύνταξη και αποστολή μέσω διαδικτύου του εντύπου “ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ” για όλους τους υπόχρεους
 • Ακριβής εκκαθάριση φόρου εισοδήματος πριν την υποβολή της δήλωσης 
 • Δημιουργία Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) στην αρμόδια ΔΟΥ 
 • Συμβουλές και υποστήριξη σχετικά με φορολογικά ζητήματα που σας απασχολούν 
 • Συμβουλές σε εργατικά – ασφαλιστικά θέματα 
 • Δήλωση ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού 
 • Έκδοση ειδοποίησης πληρωμής ΕΝΦΙΑ 
 • Ανανέωση κάρτας ανεργίας 
 • Μεταβολές σε Μητρώο για την ορθή απεικόνιση των στοιχείων 
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών σε Δημόσιες Υπηρεσίες και οργανισμούς ( ΔΟΥ, ΟΑΕΕ, ΙΚΑ, άλλα ασφαλιστικά ταμεία, επιθεώρηση εργασίας, Δήμους, Νομαρχίες, ΟΑΕΔ, Επιμελητήρια, πρωτοδικείο) 
 • Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων
 • Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων (AIRBNB)
 • Αγρότες ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ
 • Μη κατ’ επάγγελμα αγρότες