Λογιστικές

Υπηρεσίες

Για ιδιώτες

Το γραφείο μας, με κύρια χαρακτηριστικά τη συνέπεια, την εχεμύθεια και την ποιότητα των υπηρεσιών, καταφέρνει να δημιουργεί και να διατηρεί μακροχρόνια συνεργασία με τους ιδιώτες πελάτες του.

Για επιχειρήσεις

Με γνώμονα τη μοναδικότητα  αλλά και τις ιδιαίτερες ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης , το γραφείο μας στοχεύει να συμβάλλει στην λήψη των σωστών αποφάσεων από τον επιχειρηματία με σκοπό την βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της επιχείρησής του.

Κάτοικοι Εξωτερικού

Εναρμονισμένοι  με τις ανάγκες της εποχής και λόγω της μεγάλης ροής Ελλήνων στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια ,το γραφείο μας αναλαμβάνει την αλλαγή της φορολογικής κατοικίας αλλά και την μεταφορά στην εφορία κατοίκων εξωτερικού.

Τεχνικές & Κατασκευαστικές Εταιρίες

Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον τομέα των τεχνικών-κατασκευαστικών εταιρειών. Η ιδιοκτήτρια από το 2006 και μετά , που θεσπίστηκε νομικά η  επιβολή ΦΠΑ στην πώληση των ακινήτων , έχοντας παρακολουθήσει αρκετά σεμινάρια και ημερίδες…

Blog