Ταλαιπωρία τέλος για τα αναδρομικά του 2013
16/02/2020

Τέλος από ότι φαίνεται, προκύπτει στην ταλαιπωρία πολλών συνταξιούχων μετά την λήψη των νέων εκκαθαριστικών σημειωμάτων του έτους 2013, τα οποία αφορούσαν σε νέα εκκαθάριση λόγω λήψης αναδρομικών. Από τα εκκαθαριστικά αυτά προέκυπτε μεγάλη διαφορά φόρου προς πληρωμή και μάλιστα σε μικρό χρονικό διάστημα ως τις 28/02/20. Το Υπουργείο Οικονομικών ήδη προωθεί τροπολογία για την διόρθωση των εν λόγω ποσών.