Νέα χρηματοδότηση επιχειρήσεων
04/05/2020

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί παρατίθεται ένα άρθρο με όλες τις πληροφορίες για την χρηματοδότηση των επιχειρήσεων από το πρόγραμμα ΤΕΠΙΧ II . Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις μορφές χρηματοδότησης , μεταξύ των οποίων και μία που προβλέπει δάνεια κεφαλαίου κίνησης με επιδότηση επιτοκίου λόγω πανδημίας COVID-19 . Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παραμένουμε στη διάθεσή σας .

https://www.taxheaven.gr/circulars/32979