Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος , οι αγρότες ειδικού καθεστώτος θα πρέπει , υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις να μεταβούν στο κανονικό καθεστώς αγροτών , δηλαδή σε κατ’ επάγγελμα αγρότες , εμπρόθεσμα έως 31/01/2023 .

  • Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που κρίνουν τη μετάβαση στο κανονικό καθεστώς ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ :1) Το ποσό των επιδοτήσεων κατά το προηγούμενο έτος (στην περίπτωση εδώ το 2022) , να έχει ξεπεράσει το ποσό των 5000,00 ευρώ . Ειδική προσοχή χρήζει το γεγονός ότι ήδη από το προηγούμενο φορολογικό έτος (2021) και μετά την τροποποίηση του σχετικού νόμου ,για το υπολογισμό του ποσού των επιδοτήσεων , λαμβάνονται υπ’ όψιν και τα ποσά των αναδρομικών επιδοτήσεων , τα οποία κατά τα προηγούμενα έτη δεν λαμβάνονταν υπ’ όψιν για τη μετάβαση στο κανονικό καθεστώς . Εξαίρεση αποτελούν τα ποσά των αναδρομικών επιδοτήσεων τα οποία ελήφθησαν κατόπιν ενστάσεως ή δικαστικής απόφασης .

2)Το ποσό από τη διάθεση αγροτικών προϊόντων , κατά το προηγούμενο έτος (στην περίπτωση εδώ το 2022) , να έχει ξεπεράσει το ποσό των 15000,00 ευρώ .

  • Είναι υποχρεωτική η μετάβαση , στο κανονικό καθεστώς ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:Ναι,η μετάβαση είναι υποχρεωτική και όπως μας έδειξε ήδη η εμπειρία της προηγούμενης χρονιάς , λόγω της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των δημοσίων υπηρεσιών , οι υπόχρεοι σε μετάβαση καθεστώτος , οι οποίοι είχαν ξεχαστεί και δεν είχαν προβεί στις απαραίτητες διαδικασίες , κατά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων , έλαβαν ενημερωτικό mail από την ΑΑΔΕ , για την άμεση διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών για την ένταξή τους στο κανονικό καθεστώς .

  • Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης για τη μετάβαση σε κανονικό καθεστώς , ποιες είναι οι κυρώσεις;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης , κατόπιν διασταυρώσεως με το μητρώο της αρμόδιας ΔΟΥ , υποχρεούται σε έντοκη επιστροφή των επιδοτήσεων που έλαβε και σε επιβολή προστίμου που προβλέπεται από το νόμο .

  • Ποιες οι υποχρεώσεις του αγρότη , μετά την ένταξή του στο κανονικό καθεστώς;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ :Μετά την ένταξη στο κανονικό καθεστώς , ο αγρότης έχει τις υποχρεώσεις που έχει και κάθε επαγγελματίας , δηλαδή , την τήρηση βιβλίων εσόδων – εξόδων , την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ , την διαβίβαση των παραστατικών του στη πλατφόρμα mydata , την εγγραφή του σε ασφάλιση ΕΦΚΑ(ΠΡΩΗΝ ΟΓΑ ) , την εγγραφή του στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων καθώς και την φορολόγησή του , με την εκάστοτε φορολογική κλίμακα που ορίζει ο νόμος για τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα .

Ελπίζουμε αυτός ο μίνι οδηγός να βοηθήσει αρκετά στην επίλυση των αποριών σας και να καλύψει τις πρώτες απορίες σας . Για τη διευκρίνιση οποιονδήποτε προβληματισμών σας , παραμένουμε στη διάθεσή σας!!

Από 01/01/2023 μπορεί ο εργαζόμενος να ζητήσει ,να τεθεί σε καθεστώς τηλεργασίας , εφόσον πάσχει από συγκεκριμένες παθήσεις . Ακολουθεί το δελτίο τύπου με τις παθήσεις αυτές και τα δικαιολογητικά ανά περίπτωση .

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Υπεγράφη από τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη η απόφαση για την παροχή εξ’ αποστάσεως εργασίας με τηλεργασία μετά από αίτηση του εργαζομένου, που εξειδικεύει τις σχετικές ρυθμίσεις του νόμου 4808/2021 για την Προστασία της Εργασίας (άρθρο 67). Το νέο πλαίσιο θα ξεκινήσει να ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2023, όπως ήδη προβλέπεται και για τους εργαζομένους στο δημόσιο τομέα.Στην ΚΥΑ προσδιορίζονται οι παθήσεις των εργαζόμενων που θα μπορούσαν να τεκμηριώσουν κίνδυνο της υγείας τους που μπορεί να αποφευχθεί αν τηλεργάζονται. Περιγράφεται επίσης η διαδικασία μέσω της οποίας υποβάλλεται η αίτηση (για παροχή τηλεργασίας) του εργαζόμενου προς τον εργοδότη καθώς και η διαδικασία επίλυσης διαφοράς σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν αποδεχθεί την αίτηση.Πιο συγκεκριμένα, οι βασικότερες προβλέψεις είναι οι εξής:-Παροχή εργασίας με το σύστημα της τηλεργασίας δικαιούνται να ζητήσουν εργαζόμενοι με τις ακόλουθες παθήσεις, νοσήματα ή αναπηρίες:

1. Νεοπλασματική νόσος υπό χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία ή βιολογική ή άλλη στοχευμένη θεραπεία ή μετά το πέρας της θεραπείας και μέχρι την ικανοποιητική αποκατάσταση της υγείας.

2. Αιματολογικές κακοήθειες υπό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία ή μετά το πέρας της θεραπείας και μέχρι την ικανοποιητική αποκατάσταση της υγείας.

3. Μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου με λήψη ≥ 2 ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων.

4. Μεταμόσχευση μυελού των οστών το τελευταίο έτος ή/και λήψη ≥ 2 ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων.

5. Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) με FEV1 <50% ή/και DLCO<40%.

6. Διάχυτες διάμεσες πνευμονοπάθειες με διαχυτική ικανότητα <50%.7. Χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια υπό κατ’ οίκον οξυγονοθεραπεία.

8. Κυστική ίνωση.

9. Καρδιοπάθειες οποιασδήποτε αιτιολογίας με κλάσμα εξώθησης μικρότερο ή ίσο του 40% και μη αντιρροπούμενη καρδιακή ανεπάρκεια.

10. Μείζων ανεπίπλεκτη καρδιοχειρουργική επέμβαση (αορτοστεφανιαία παράκαμψη, αντικατάσταση βαλβίδων) μετά το πέρας της αναρρωτικής άδειας.

11. Δυσρυθμίες καρδιάς με ιστορικό υποτροπιαζόντων συγκοπτικών επεισοδίων περισσότερων από δύο (2) ανά έτος.

12. Σοβαρή συμπτωματική καρδιακή βαλβιδοπάθεια.

13. Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου υπό εξωνεφρική κάθαρση.

14. Σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια με μη αντιρροπούμενη κίρρωση.

15. Πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες ή ΗIV λοίμωξη με CD4 ≤200/μl.

16. Ιδιοπαθή φλεγμονώδη ή αυτοάνοσα νοσήματα που απαιτούν συστηματική λήψη υψηλών δόσεων κορτικοειδών ή ανοσοκατασταλτικών, βιολογικών ή άλλων στοχευμένων θεραπειών.

17. Νευρολογικά νοσήματα που απαιτούν συστηματική χορήγηση υψηλών δόσεων κορτικοειδών ή ανοσοκατασταλτικών ή βιολογικής ή άλλης στοχευμένης θεραπείας.

18. Παθήσεις με σημεία μυϊκής αδυναμίας αναπνευστικών μυών (βαριά μυασθένεια ή νευρομυϊκή πάθηση) κυρίως σε περιόδους υψηλού κινδύνου λοίμωξης.

19. Νευρολογικές παθήσεις με υπολειπόμενο νευρολογικό έλλειμμα μετά την λήξη της αναρρωτικής άδειας το οποίο καθιστά δυσχερή την μετάβαση στην εργασία.

20. Νόσος του κινητικού νευρώνα.

21. Επιληψία με τεκμηριωμένες πάνω από τρεις επιληπτικές κρίσεις τον μήνα.

22. Νόσος Πάρκινσον μετρίως σοβαρή ή σοβαρή.

23. Κακοήθεις όγκοι εγκεφάλου.

24. Οξύ ή χρόνιο μυοσκελετικό πρόβλημα εφόσον δυσχεραίνει την μετάβαση στην εργασία μετά το πέρας της αναρρωτικής άδειας.

25. Αιμοσφαιρινοπάθειες (Μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία κλπ) με συχνές μηνιαίες μεταγγίσεις.

26. Αρρύθμιστος σακχαρώδης διαβήτης υπό ινσουλινοθεραπεία (HbA1c του τελευταίου 3μήνου ≥8.0% ή Μ.Ο. τιμών γλυκόζης αίματος ≥200 mg/dL τις τελευταίες 7 ημέρες) ή σοβαρές μικρο/μακρο αγγειακές ή άλλες επιπλοκές.

27. Μη επαρκώς ρυθμιζόμενο ενδοκρινικό νόσημα (σοβαρός υπο/υπερθυρεοειδισμός, επινεφριδιακή ανεπάρκεια, υποφυσιακή ανεπάρκεια κλπ) με σοβαρά κλινικά συμπτώματα ή/και περιοδικές νοσηλείες.

28. Ασθενείς μετά από μείζονες χειρουργικές επεμβάσεις κατά τη μετεγχειρητική περίοδο και μετά το πέρας της αναρρωτικής άδειας μέχρι την ικανοποιητική αποκατάσταση της υγείας.

29. Προϋπάρχουσα αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 50% ανεξαρτήτως κατηγορίας νοσημάτων, συμπεριλαμβανομένων των παθήσεων που περιλαμβάνονται στην ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Φ80100/24283/2022 «Αναθεώρηση του Πίνακα μη αναστρέψιμων παθήσεων, για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον» (Β΄ 1224), και όπως κάθε φορά ο ανωτέρω Πίνακας διαμορφώνεται, λόγω πιθανής ή ενδεχόμενης επιδείνωσης αυτών.

30. Γυναίκες που υποβάλλονται σε διαδικασία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής κατά τα στάδια της ωοθηκικής διέγερσης, εμβρυομεταφοράς και αναμονής μέχρι την εργαστηριακή διάγνωση της κύησης.

-Οι εργαζόμενοι με τις προαναφερθείσες παθήσεις, νοσήματα ή αναπηρίες υποβάλουν αίτηση προς τον εργοδότη τους για παροχή τηλεργασίας καταθέτοντας παράλληλα Ιατρική Γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής (του άρθρου 54 του ν. 4488/2017).-Η Ιατρική Γνωμάτευση εκδίδεται ύστερα από αίτηση του εργαζομένου, στην οποία επισυνάπτονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά (γνωμάτευση θεράποντος ιατρού ή Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ σε ισχύ, διαγνωστικές εξετάσεις ή/και ατομικός φάκελος ασθενή κ.α.), εντός 10 ημερών από την υποβολή της.-Η Ιατρική Γνωμάτευση θα πρέπει να αναφέρει το πρόβλημα υγείας του εργαζομένου που τεκμηριώνει κίνδυνο υγείας που μπορεί να αποφευχθεί με την παροχή τηλεργασίας, τη χρονική διάρκεια της τηλεργασίας που δεν θα ξεπερνά τους 3 μήνες και την ενδεχόμενη ανάγκη επανεξέτασης του εργαζόμενου για συνέχιση της τηλεργασίας.-Μετά την υποβολή της αίτησης του εργαζομένου και της Ιατρικής Γνωμάτευσης ο εργοδότης οφείλει να απαντήσει στον εργαζόμενο το συντομότερο δυνατό -αλλά σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των 10 ημερών από την παραλαβή της αίτησης- εάν κάνει αποδεκτό το αίτημα ή όχι. Αν δεν απαντήσει εντός της προθεσμίας αυτής το αίτημα θεωρείται ότι έχει γίνει δεκτό.-Εάν ο εργοδότης απορρίψει το αίτημα θα πρέπει να αιτιολογήσει την απόφασή του, στη βάση είτε της ιδιαίτερης φύσης των καθηκόντων του εργαζόμενου (που δεν δικαιολογεί την άσκησή τους μέσω τηλεργασίας), είτε της έλλειψης τεκμηριωμένου κινδύνου υγείας του εργαζόμενου που θα μπορούσε να αποφευχθεί με την τηλεργασία.Ο εργαζόμενος μπορεί να αιτηθεί την επίλυση της εργατικής διαφοράς από την Επιθεώρηση Εργασίας. Με απόφαση του Διοικητή της Επιθεώρησης Εργασίας συστήνονται μια ή περισσότερες τριμελείς Επιτροπές εμπειρογνωμόνων που είναι αρμόδιες για την υποβολή έκθεσης με την οποία διαπιστώνουν την βασιμότητα ή μη των λόγων απόρριψης του αιτήματος Οι Επιτροπές αποτελούνται από ένα μέλος ΔΕΠ ΑΕΙ Ιατρικής Σχολής, ένα μέλος ΔΕΠ ΑΕΙ στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης Επιχειρήσεων και έναν γιατρό με ειδικότητα Ιατρικής της Εργασίας. Για τη σύνταξη της έκθεσης μπορεί να ζητούνται οι απόψεις των μερών ή/και να διενεργείται αυτοψία στις εγκαταστάσεις του εργοδότη από τον Ιατρό Εργασίας που είναι μέλος στην Επιτροπή αυτή. Η έκθεση υποβάλλεται υποχρεωτικά στην Επιθεώρηση Εργασίας πριν την έκδοση του πορίσματος του Επιθεωρητή Εργασιακών Σχέσεων.-Σημειώνεται τέλος ότι οι προβλέψεις της ΚΥΑ δεν αντικαθιστούν τις ισχύουσες διατάξεις για αναρρωτικές άδειες λόγω νοσημάτων ή ατυχημάτων που οδηγούν σε προσωρινή ανικανότητα για εργασία. Επίσης δεν αντικαθιστούν ούτε τροποποιούν τις ισχύουσες διατάξεις για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και την επίβλεψη της υγείας τους από τον Ιατρό Εργασίας.ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ξεκινάει σήμερα η σταδιακή ανάρτηση των σημειωμάτων για την εξόφληση των επιστρεφόμενων ποσών από όλους τους κύκλους των επιστρεπτέων προκαταβολών . Λεπτομέρειες για το ποσοστό έκπτωσης της εφ’ άπαξ καταβολής αλλά και για το σύνολο των δόσεων , στον παρακάτω σύνδεσμο : https://www.taxheaven.gr/news/60147/epistreptea-prokatabolh-xekinaei-shmera-h-bebaiwsh-toy-epistrepteoy-meroys-tropos-ypologismoy-kai-exoflhshs

Από την Τρίτη 10/05 , έχουν αναρτηθεί τα εκκαθαριστικά σημειώματα του ΕΝΦΙΑ για το έτος 2021 προς πληρωμή.Για τη δική σας διευκόλυνση,σας παραθέτουμε σε 6 απλά βήματα,πως να εκτυπώσετε μόνοι σας το εκκαθαριστικό.

✅Μπαίνετε στην αρχική σελίδα myAADE.

✅Κάνετε κλικ στο παράθυρο «Εφαρμογές».

✅Κάνετε κλικ στην επιλογή «Δημοφιλείς Εφαρμογές».

✅Κάνετε κλικ στη «Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ».

✅Θα ανοίξει η σελίδα με τον ΕΝΦΙΑ και το Ε9. Η είσοδος στη σελίδα γίνεται με τους κωδικούς Taxisnet.

✅Επιλέγετε το έτος 2022 και βλέπετε το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ 2022,που αφορά στα ακίνητα που είχατε στη κατοχή σας , την 31/12/2021.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ένσταση , διόρθωση ή διευκρίνιση , σχετικά με τον νέο ΕΝΦΙΑ.

Στα πλαίσια της διαρκούς ενημέρωσής σας , θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε τα κάτωθι πολύ σημαντικά :

1)Από σήμερα 29/06/2021 τίθεται σε παραγωγική λειτουργία η πλατφόρμα my property , η οποία θα δώσει τέλος στις πολύμηνες αναμονές για τις μεταβιβάσεις ακινήτων .Πιο συγκεκριμένα θα μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, ενόψει σύνταξης συμβολαιογραφικού εγγράφου πώλησης για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων και δηλώσεις που αφορούν τη ματαίωση σύνταξης του συμβολαιογραφικού εγγράφου, εφόσον οι αρχικές έχουν υποβληθεί με τον ίδιο τρόπο.

2)Παρατείνεται μέχρι 01/10/2021 η υποχρεωτική διαβίβαση παραστατικών για τα ηλεκτρονικά βιβλία (My Data)

3)Κοινοποιήθηκαν οι ΚΑΔ που δικαιούνται απαλλαγή ή μείωση ενοικίου για τον μήνα Ιούνιο .Περισσότερα στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://www.taxheaven.gr/news/55000/meiwsh-enoikiwn-oi-kad-plhttomenwn-epixeirhsewn-gia-ton-mhna-ioynio-2021

Σε παραγωγική λειτουργία τέθηκε εχθές η πλατφόρμα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του τρέχοντος έτους . Είμαστε στη διάθεσή σας , προκειμένου να καθορίσουμε ένα ραντεβού για την συμπλήρωση και υποβολή της δήλωση σας . Πάντα δίπλα σας με έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση , διατεθημένοι να δώσουμε λύση στους φορολογικούς σας προβληματισμούς .

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAARkAAAC0CAMAAACXO6ihAAABNVBMVEXqQH//ywgjHyAAAAD+xg3+xA7+xwzqP4D+wg/qQn7/zAj/0wj/zwj/yQr/0QjqPYDpOoL9vhP9vBX/1QDpNYPrR3n8uBgAHRbyQYMaHh3rRHvrSXj8tRvnuAcVHhsfHx+JbQTvZGYMHRnsTXSWdwWcfAVjTwP1wwjMogb7sB/sT3M4LAMsIwFKOwK+lwawNWLtVW3wZ17uX2kaFQHGOW3xcl75pCmxjAbzf1N+ZARzWwRaSAMRDgAjGwHarQg0KQJmKD7bPXj0hU71j0f4nzt6K0jydlmshghAMwLFnQYWEgD6qiRPPwP0iEz5pjeSL1NIJDCdMlk2IShuKUJTJTX2kDvrsBL1ij72mUmVL1Xxd1zwcWb1k00sICQ7Iyv4okDzfErZoRK8iRKBXQ3FkRKtfBTzhlq60Z3iAAAf30lEQVR4nO1dCUPaSBsmDQmQk1sFoiBHAJECyn1YgQIWpO1uUVfbXbvb7v//Cd/7Tk7wqttt+y31aeVIJsnMk/ead2aCw/GEJzzhCU94whOe8IQnPOEJT3jCE57whCfcATkR+dFV+D+FnEvIP7oO/5eQo+KFl3x44mcZ3qtAzCvLQW+l8kSNHXJwLgSSkcppjKp6f3RlfiCOjx2btq+y1xvpi5QQC0sBLmERs7lU6ifA8YuNjXdvrUYHk6e5AM9RFMcJTNQkZvPwt9evn3t+InKOf9999mxr482h3mbPggkEBAohuJOWxLze3d3e3d16ebxm3ICGEMiuG7vebjwDbG2/1b97oon+FInh/CWLmJcbO1hsZ/fZ8+9U5e8Cr5ws9weDQb+a93hv+JoXW6TN2691aQCXVOJQZOZBs8xLQp9G4fF3q/e3hjc4mgoBSRAEPsCHL/JB77LgHOqt3jCocXjfS1xA4HKGyGy+NonZ2Tj8rpX/hpC9DSrAUQY4IeDrO5Y88ebbXZ2alzo1QTaQy895X0ijcNOSmJ3dw3WxM3Jozlu8aORIvupyaPtuW6dGsyFyInAKGujjSqTU5utdU5U+rA8xnqlE3QAnzfN2sTnc2dEkYus5NtzbuASFk0vcFRbafGvZmF/WhhiHdyrcJAYgMWXLvFqN3/qFmFeZ0Ba8HHkxjtneMYj5fX1ctveUN8kQAghDtbjAwEaN492W1vjtN/aj0cwc7xjEbP+yPl5JrliqxE/LoUgk348Z5jgwtAU3x4Zg7L5cFovj33XOnu2+WR9iHLKpS5zQAJvqcoGejHw6XfyFZYZN/2RYYR0uwzg/232xTsSULLvSCOoC4vKGhrqKSQPLDLve6LKxs2NjwHJLu796vnPtvyWCppWRbOEs2NdBQN9ctTYfbun6tP3C3Lb53HBLG9bGdYDsN8ytM7kUvwQHvK5jeXO7FeeaAd+mER2DKq2NU0LIJVFnRqgFl3cF55qtEcKWFT7+xXRCzzUeTOu7++t3rfg3h7dqeKbA5VJ3QJa9UbdGWqBhJWDMiG7nmbblxa4hMd+z2t8BZjDDiRjmo2MiiQhHqJRohDVmOMrSJ8cbU2heOLC3tGsGeD+sDd8Gck2XGS7mDQa9nlCp2nj/R80t8lbAR0lDU9Fs3YCN55vmt53ddSPGFTGiGY6ZT/2CwEsSpiK4lQ6mbXBg1xCaZ7vPLbf0fK2sL8AVzVlxnrBChwW70Lw2wrpnOx+emU583YhxuJKxO+mwgeMsj35o9AQw4NPf16izZMAmM/cyI7233JPpuE1Yib71gctzRwYC5QQhSGiKRcYKdjZfbK0Qs/Nh/UQGfNPQnrQSwP5KYIR5XqJEpzucm84Hp9VKPhqxOkS27J1hiddQZCCe+Zu3ETMfLhaDQaNxeXVVKZXyEYc3iMGNvDTOYjokU5nWUWQccsJmgQPJIEAL9eQVPiw8X5GZnXffuc7fB66Q26JGGH7JyP3hCjPbL795LX8IjH4jAd9YHWe6BYfPlp3TxloNSFqQEzZDQwnTK4+mSi4C2YDtiOMVt73xw+r+beGK+O2xniCFL6qlfDQaIYjqSNom5B3/vsTMzu/r6JkQ3lFgJaoLBCSB8vn8fp8PIxqAJNmzWm+WmNl+ua7M3D7cpMV5ZmfbPqnK9W4p1Nt9u7bMyEnpgb4Tf7GU7lsOgrfX1AAjvFXqXmr4C4fdYS13D3Z21mbewy0INu6RGo6fL0+n2fx1287MWnaaTAQT3F0dS0EarWTOlztOO7/8mCp/L3jzudV5IprABHKl1bjYGqr8GZjBuUU+fkVuOIH3VR03J0EvdSnXN5wx4Y1e5gQz48lxENPMq5HbOlKHS8y8WXtmQGyCpb/nTp7kaDj/cBS5oxO1xMzWu/VnxkHIkfOVRCJRCnnv7lse233TGibH74J8T2pGx7vtHWsq0fp2Dv4BDt98wMG33V1g6ImZZRwfHh4+f/721zdbG0/M3ILNzU3H4Tp3Dp7wJXDJMknpeZ9WAC5B9kby5dPhfLgYlaLen3mh2xJc3mDlD38gwEuCIAUC4rwaDN4nOIeHxz/HAjhvZCAGbNMhOC4gDUvBuwKb579++PDLizXOWhmQvSP3zSSNIDRu6VHitMV3GMvsbO2+WXfXJIfmtyev+Gn+FnPzestI622t6zicDjkZvmW1CoHkvpGgcbzdsI0erNWE+lV48+Lds2gEfQWTCdviN11s1mfZzgrkkP++6UWC32OnZnN1xN9Y8bSGCN668Isj02gQgal9OcHxhxtzrna215Ma71XgBi2SIIaHg36jcXl52WgMkpbv3nyxvUoMUrOWCiW7uRVaAuF+wmPMpEHYgprD1XlFGjUba0jN6rg27zvNB29bzU7genNDlzRq1nB6pzxdmgshnEZurmM3YZtCvoLttXPetpVfSEy4cmd/gODd6sROE7vrFvJ5GwE7MdH7O9hLQ03bu2s9KSI4t2IZjgndn5XZtIvMxsvX7+zB8LrN8ZRtU64C5QdSMoc2j41LVVxvP9i2bK3VJE9XxGcyI+SC9xe2j/VrYwabx79uW2Kz8duD0x//O5CTNmb6D4iMbcmBNTnkN2tZz84aPVzFIeetOE946EFetpnA1mL2zeeWsdleo7WUrqiNmasHmHlpGZVdK2Nlp2aNVoAt2ZnLB5jZsvTGHtdtPjfHcnd+/7bV/Z6QwxYz7+9nxtZlWn4yhM0y765PZjhoLePhnPdOrd/8zTIzq49r+nXXFJq1USdv1YqB+f69btua07lzYw2yuRZhfVYhyHmnFepJiXuosU2buZkWPzR899b6uCfvUvfgHmpsfaaNG10k09TsPFubmMZbtncpqcsbOQiX14HZzk2bz76lh+QxnsCyRo7b5p1wmuvcnreSvd5gZDQl2U6rN7nz4ZbTGGHg1q/rw0x+KaknBHzvK3KQwJusvg8HtCdm2DLjty4pNQZb1im7F7xYHjvgJI6NzYfDec7JCRIn5Ih+Hd4aANtwrPun9XkAIyY8V4dVcKG2pE0ONtb3Wwb4romueon18dv4QPHYXYO3QIz2XGSbAb4rztXzWmuV25Md0xtjTrrV4XQ/vmkOGqw+M86CZoR3f1sjZsAHnQq3rYwL5MypEIYB3r77GTzac3puBjv/bQQrOWlFpTheHJjT9Q6NGPe+hxORxafrZIEJvI6ruSCZk644SXCf2qZcaeP8O7v3LvRCz72OS8G8weTfNS7AAwIB97AqB1efv7i9+9sD53i3tb0+kZ4NsjcYjJYSiUopElxekQGuaWdj9+FHrx9ubK2fyOi4Y0XG7xu//PYlbX65RtHMF+H499++8Lm/azSw8mVYn+chP+EJT3jCE57whJ8U6/To9X8XP/yHJyPfuQYeUxZuCsUXiMk3liSjdh7P11/I4/Boj9hcPRWuHAVoYyXGQ+HsV/8nF7ujxp57zushsFUPv0ZIYW0HOSf54NAp8Rjf/n3gs8XzlcTVaDTI5XLT6aCKeYZ8NOJAroxHUZqP0HM59HfzgXoO2YJLNufcewnbsiNCGqc9Zi4Ugr9IhLRXf4Xv+k6jhP7VYyulMYanMfjxmExpRH6V4Mhez41feXN55Wj5Yh4WKUoUKdHpZJ3wkRJ94VhuOp//8cdw0BhVy5UKPsI0CTCeoJfMI0qweQn5UuNicDGHI+HABj7+tIyHRqP5fDJfwsNDGgFRQhE+ky9E2AmF8Ox4ynwyql0oGdKIhGNC5JLRkCdEtkUIZbDPRlHkn1HjicCdTlxML/rlUFAfYCSvpfdDN/CBYGyvAJYVNRDOKNFI/+ImViRPjBNF6iZEPE4/WHtjfbHholxKlAm30PbqqJwol4GwSrlcBvkswddEudEfjUaJCtkBu4DkUiUxOu1fkyIlYLiK+0vAcRK5TpbyRPzIuyEyj2fHlYQb1p+GUSJEJhar1ea1XC7mg9YtE/KvgDU+wGkZhpDsHFb75+fni8EwNzw9PV/0h7VprnY+rA0Xi/PGqFwFHYbmNxanQBB8qySur89H1UoJuKo2QL8rCRTcSr4EbF4nUBCTmgABJ65/bO3loCx7QPQXPoMB7Way7B1N+9dgMe4DDmqxmN8XA0yHi+GwVqtNpzV4n5+OUGX7pwvYtrhunAKF59fXRLISCZCQCrAGsgZydb1YLIaDKmhcBO81qFPI4whpPvvx5MhyeVFN1KY1f8x/W71Z59cS9AUSx7hjOb8/HPYDLYvhFGqzqOViYPJrw3Og5HoxXIBEgfg0znFNWXVUrVZHjcYI/vrnp43rwWKe87kZ/7TWB60EPbwG9UqCuHgcYIoIMY82NHJo4BMpH0iJfx6+o96PpoY1Xr74SHc452bIESwxQGiR/LGwzw1suYEvn9/NoCzjYw1B+RiRpbSfhxW0UWIOyjuBR9DExTDniwGjI9S7fETGZL3rgccF3UZMOSeaTXkMA3eXZfFERBVZqyxr8rR6IKtJJTnGtOxwOIveUDfy9z/mkVh2lDvG7XO7GYZxA2J+JJpxz0/7JdkRLSVKnkdplFzx32giu1TpO1rPruxkV3ayLOu8kwyzHGvYMtb0dYbPonROHgc8GM8HLBF+gCr44APCnLH+Y9TJ5R2wdjOg3TW9xuwqSAm4ttO5vJHVBcT+bp5C26+Twy6TohWxU4IbxH/EyQ2KwO3p7IAchWuj/GPUyRU6nd6wjyyr2uG0PmH7esWiKppFfKoKGxnY5xThHxR2imACsKRoNl10GoqKcY4oChyHbQcbAa8CAYf2A40F7qcEzXiILEce0YejwviDLRIZOseyuBu/4uLnOxeLQwV0Yvy1RgWsjecRZthbmnLiskLAi9iiaRr+Wm14H5/QdBPeM/CfEdU2nT6iiyKVonWkKCcHZVNCdi+dOdo7ShX3xuNMJtNUWpmM0oNPrRS8xDFsYcepVKrei6dSKkUp8JmjVPgyTqeywkm8jjtTRY7KplJFisSLuCnLplPpHnwowp9ESSeZZqbIUxTsi6tqCg9YEhVd8jBSQmFh2Fojib0QR+QRyuRJlIL5gY9dogbucQ9a3HN2mwq8FwMHdXFG0+kxMES16T0nfMiKIhbJ0nRBgYoAcy0RqBvjxgn8IWNCi05xKnzLZMlXlAUsUKS6dBpajYVA+uDUbdicTtN1vA90S+DSNH1EHm8uwF2hu+qYLqpHNB2vH9C8FKc7wozOSFKa1q56wpmksBg3GiqElsbprjVCX/DY+JtIjkqJfGnutpSfeAlkpNcb14V9qLbSZZ1tjZkMtObImcYaObEIlNtTgEiQma4y1igQ43RL7dJQ4dlYECXgK6UWgEtSfxUKKGLnBDRAiO8BS4IAZ8sIND1p7qkdOGWmJVHtDt1RSXkeRTOt0gEezxPI0gGowSwA14NTtEgt95cnp7BOw7IwTv+wUYp4HXr3+3HweCsQZdZixKqaXkVEZup4M+A2vmqPKYOZFvwdMWnCBxTJ9sgnLoXa1uMUFsUAjhYVYCY7hk3UbczEaTQN6gyYiZvMFNJ1BZk5qfPZzAFpOTLTApnrZmkemUlnmz2kah+ZaUpKC4q1s61VOyM6CS9gcksul56TeLzMRCJy0Bu9urxshJ2WM0JmDtr0CdCFBgYsLDCDzT9J6cwULGZUSto/gfqPwa4iM2BKOWQmjRpEmGmmOjZmOqiMAsWdtOBkbZYwA6q5L0rITBbsbLwOp0sTUeAzqH+ZI8JMfK9N3gkzE0HZR32K32AGO36+xWUJQ7vH2NzbIHuD+QvG8sNEZopw20AcoCIC0aZMu5nFZhyxKDgqa2iTyikz0CDQfEpnBowrMAOHdCmNmfGBjZkDaHYL/E06TQwNmot2hu5kBY4wA55nH6SKnmnMtBVgodPSmCkAM20bMwEaib4ZA0L3NBHUZeXrclayZ+Sm2BVmskpxLIonJjMgAJRz3AFS8C4rnMmMdDKZQZsmKrfETLqDKsGb2oS3lkOZQdOhcPxRHS1ulkdmsj0OpEhnRqGzwAxtMIMKuK9pUy+umtrU4oGZIlqhZZkR9WB+7vF+bTbVI4caOacVkmOXhVhgda8pCFD7PYkSkRke6l5ovTqixnQhExd0bSoogdZYRdPbEwgzhICu5qMyWouWmKGzsHPMU6/GaILjAeQ5gOkcnRmp3kw10eIIhJkeUqfZmVRAKSizCWGm0+op+zw4KdquTYa1hAht0V88KrK7Ba7KlITjRjgrottAN3sEVk7sYlMkbLghE3R6RnfAg8KnNnqHdJaOS+hdm5JEnLJACVh+jCdR0Gu3ssatJV44i7qgpvYpCT7MVDBf+8QRkaPqkjobB1Dm4gKS9aooIK88BV4ypbQhHsh0JkDTfqHe6/SwYgYzRrdAp8YXY67lx0qNvbgcvTBEhcSoJCjnIM4tZotF8C3woahwKrye4C2vA7JFeOkpWATL9YrNlNprNptjUUrDWx0cUnqyv99s7e9Pxj34NIvDSwt/7JTLYAwyo4l9Lqp7xJzRukAJJJ5EdVGRwALQBdx1RQmKoLOmmwf0K2SPBJ40mOkJz7cIM+JqV5hxiu7GV81SilSGohXjmX0V/KFA7ccCSeROkd8A0bYb4KwPWpCOUbqkvVESz5Of/uIFDic0kq/EUOInXt+k7RPIC2XslPCVIxs5bRMYax4UWT8Nxwck/Rj4wwLCrQkC33lI/iozE1pMrcTuV3fivj/MOGxJYNyMb5RIfg0vaGRqjB7g/Qd50VLzdnK02+xmpqW8587HA90PTzIkQxwj18T/rLxYAG78brvUuIeJaqNfiupDV48ixlMZlaOl06mWIPhv8YK9cNHM6uh5DtZegvUx4GyZi0scUgg9TmZK5+fDRY0TSd7oRzXxn8Ec5LJ5JJHSujZaCd3Rzq8qSTkoP3Ksv4QDFDX/v5A7+17QJUT/w1cjT4rpBr/Wu0ZOGCObIlKMLzysPI4ZV35Rq+Vifp/zRzf4C2EEXVqQbiSPGZKO0bMxmPP14cBM2O/z+dz+XG0+qF5dJR7HjCc/DGOOnWEfrtQPhPazYcYIguWFGCeQgM3XAYQAIzGCHEEsVhuhewI8cty2hMyQq/zo1t8NTLSQ5qMoaPD5Y2GUCmCAvBAOND6mhJHpNIdDmzHYOewnHp+A8LhKi2kurI3VitaPunF3/0b2F+ELjudWrmb/PTkbKSJDJCFsUIIfNCFhjJSdbWTAlB3gEDjJYenYdSIZ0VeePYag0nA6BTNDrqAqBNgvwq7SVxDTK6oPHa9fTMXuYl3hKPLNrtM4GkIaSZp6dkYkxuf36epz9ueZpUVuiymNGNwH5KAgATux6bx65wSmO2TGkVwgM0iNWxxrgwAKJ9S1vt0/ZuaoLT7ADJfVLgZdbyHTVTGDftDp6vcDQhBy200T4mPGNKGGfMfNTKZ7pgkQlgr7/UZJ8n5Gf8LSMVSqMJIUbsiP+30Bjyd6DnqJo8aMiD22gEI3OSlQ7AU40nnD3pqkdwMFoxfIaVsE0gUUoJen9Q857QDoC6p1StK6iRwpo71iOUkwnsatHwQnEOuqBIIzaVFwUUEQnXi7obXaT1n6iIfxnR2MgS3G7WSgoWB3nGO/E8JdhnX6UJuAKpZlwPL4CKXIDKoesTeoEuCiBqNo8J4HZi6xgkgOwWiF/br95dTOvki1Wkd0RhWUNk0XuoVAiqZboBzCCd0t4JYuSeapUr1D7/X4YlfA1Eqh+0pVZvD+qs0XX9FHJ2qnU6DH6ozu1DkVU50q15vQk2LB0FPdzAjZPfpVXRCUFt3NMsxfcDHfLOX+nPF/3nN/7NLdj8AP2NpMgfGddT8efXb7Pu2dfTyiX31mD+ASf7kxl+V2Qx0yZ76zGV342DkBZjQnRawx8oXa5qtd5r22GXF3EkNyxmViZYwwj23TKie26Xq9k+Ymk2wWGiTCtxZhTcnMFPVVXBHpcT2j9uhWr91V6zTfouu9vZkidmbZIp2CHc1si+4pJ7Si1g96zboQp4v1TpwvHBVT9ETViVF6CEqlM9kmfXLWnfy53/l4Rv/5ueUuNJ2pmS9Fs639j5mPRF/OOvRHVJK/JqBImTN69rFJfzr7hH+dP1NxJk2nPh3N2PZBPdWhz87ojz5ihTUPHtYtkZONNXDeEUGi5MEZbrfIC3nJD8EvmeEvNAHsi9hOSXyr2aN7kpSeUArceW0oh2+1ef4gJal0WpWE9EQUWGgyrXbqEgiUkqUVQYq3hXhBEsRCWurRvBAH0yGoR2OJH9M9OisFjozUm9CiOx164h7TcEP3//pMT2OxyV8f6T/hBheabGrmTtHi/v6ZplPuz/RenAFmPgJBeFHwGJm2CN+YT/SfoFazluj8SJ/RaUps7vl8ulVCjYphxAe86D1mEaNCCImYYcLhCN1gxqENMyQGYbtVlOr0GDgQ22lJajVPDhSOOymofAEzwFpj2pJ0kBICM7orCfG2JPKFeB1a3MP8Z3bcVSmhvk+1mgI5R4+WMC2aFpSDogAWt4i2vRU3TDsmxUS3L3UEdiPdbk1Et5hpc6A+wExcY8b9J01/QjvjZibNz698aD6O0p9oJt7lfO6/9pAZt69AZ5ziLM64e/RHOut0plpOH+0zQmGcpETOsJLry43ylUo0WrrJCzrsnN/eW4JmpHgcfW+nBYnIjMCn98Q6rQQ0s6kzI53QvQBIx4wTKE1mipIAAnNCq2RrvBAQxCMiM9L+vsBLykFd4uE0cMJAt8XDFVhz3oWYpuEOzprpLuvk2q06fQaEtTNCqi3GOxK4A22wHig4w/+f2HQn85fvM+33uzMzFpmJd88Elp01KRFlZsxRzX03M6a0QAd9uebh7Myg2DjZWummRUY9cpVqYZ/T7JZiw8FuZgGqxoww2Qc7E+d79El2RsymBMzwr1K8Qhd77V6KjvfaHc3OFHt7bY7qtOGANA8H9ZqgishM80gZt5RCN1vvtAJHk5M4PWGybRRr5eQkC/96Ct3KxukT8Ik9eAPJyk7OQHabszodF/YyvXgcukRia8JwkxZcmD2jicFpf4TSKDPO8auTkwkDtrFYmAntgyK4B8Wd6QH1jBEIkj7Vssxgh4jx1waNGz7JkRz6cbaN22nOUxWO9vcAR2gzpVaLV9rdQlzlpFa3m1EIM/GmxM/GAt/sFtpqvDt7dZSVihNBbR0UoITQm3ULKRGiocLBXlHilH0e/gqFsVLY7x60VKq3/6pQ31eKBziZuFjAixXiQnHvoFDn2GIBSrJUplvIuNnxXofuNp3iCWws4gD7/lgUi7PeJCuymVcgItm9g6OxyPb2e6zSLnSbbLtdOGj3RKV9UChOsmr3BKdZacJhiQlRI0bjxcn6c7lho2rxEtHcUmWu2SWciIRCjVkIyQhXBBCPlsRJqopqBG/6D5PitBUMTHjYwcczvELp8YxWUBD0AygF8+gcj65ZEdHOMIqIF1GcFMeKHKv3RUBxKOgww1agyqkwFMtyigoNF0ErVY5sZCnsT3PQiRQ5+OfkmhOOnIqhgDEOs1WKynGzE6dCkS8MBYVtU14sIVnSptxllKwQWHbXyXL19LzmtwXXmjYzZkYMmcF26ZHHjQiWAwGa8eYOjlt616dH6xPRWIWuU/dM/zPmcOkTtcgXKjUzp30tl6aaRxwpbjsBMDcpiuaXW6BNGmHMNzcTbiTK5eUxOm1efqgyWPjdq0B1JDXkstmHwvveia0DwXFWD1HUJlWTemiKXj8jsm3PINhuIXNLk9hscfWWG1Nvs0WWNHD54OKZc2mLpTuMRYslOFhHX2yYsPekyOA3klOa3iDGRtFD/R4iGGa6xBfDLsp0Op9PSRIA3rWsAIqlP4c7atP56Wh0fn19XsvBzrB/CluGU5+WZSL5g5jf6DkzzIr820m8ZTI766REc0KhmfOzTdxH6F3yMFx20McZ1dHbZtMAM4nYPcy4nfelsoyMAcnAMm7on9Tmw8VgcTG8GA7ntVoNX4GoWg6DrdxwOLy4uDg/Pb2G3X/At8VicT44/fvvv/ung2FYyxhgIB92azOkGHJT9SymrmGMPuqDzdfyDviCoYo/VlsMtbMuoBKD00aj0R/0G5fV6uVodHlZvQJUq1eX1UQCV9d48bcpbntohTZjIhKp3MuM1qlnGNPzYcVYPScdxk4oBFDk3rL+4eL6+hQaDmgg+v3TfgP/cPb7dbUxwgUTp4PB4OLi/QA2L4C6xQA+/Y3ABpAP/ZphCNz+OewE2gaL07/7ULC/OL/uI539y+rlJWloGVp5lUhG88mQLCdDkTwut4B2oU2N5vOVUqUUcnmiyWjEI3tlc42RQ743F0EWs1Ry9zJj40iHP4YrdRJJfT0TWceivXpCOI29OhoBKchIA2e7Y+XJcpxkPhn1yNp6Ma/2YyKyxxFNJqHvUq1E86V8JVFOVK9Pka1qqYqHVxON8uj9+wZScjoqQ8HLy1Fj1DiHE4/6/fNRogqXKyfKVTwWVx2gfIxAPqoJfRELWciCe6+qV+UqLuTQVhjd7CsteSc0NOcPEKJx4ouhXjZwZU3U44hoK+Ac2korU0+1pV3eJRhPWSErvzwQh1e0lTj5qLGUKxqK5kNkTRdZSgLFoc5wiLYYDL4mS+XrwengYkAAxAPrI7LIANpZLpdH/etRtVzGVRpluA8VXLBSwWU9ebIMiCzkiZowVjzdn8AivclbnJOhQpj0qS36IyA6H8IxTGyjtvJOZ+audPMdl0VC9QVz9q3Lqu4JIdsR8ySuVbaRM4t23Gu92tbb6bA+mYsaH4QWB4caYcZOB7iJcGy6OIV7kMh7ZPOuG5zoy+3uPe8XXf7/GNqSS4enOgxrtIRrw8EoUYpo/CMb+KfzYRz0w6r7faGtxGxgljTXSEL7tRyXZjv0/z8LF6sAEhKJUqVRjcoewy79tGSswINGCv6vrH3+afTmARjC8pOKy/8AAGWmwsoMISgAAAAASUVORK5CYII=

Οι συνεργασίες είναι δύναμη!!Γι’ αυτό και για κάθε νέα μας συνεργασία είμαστε υπερήφανοι, πόσο μάλλον όταν αφορά τους νέους!!Από σήμερα η επιχείρησή μας ανήκει στο δίκτυο συνεργατών της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων ( https://www.facebook.com/profile.php?id=100010730414689 ) !!!Αν είσαι από 13 έως 30 ετών , απέκτησε την κάρτα και ωφελήσου από προνόμια και εκπτώσεις στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Μια σημαντική υποχρέωση έχει ανακύψει τους τελευταίους μήνες για τους εκμισθωτές ακινήτων , η οποία μάλιστα έχει και καταληκτική ημερομηνία την 04η Δεκεμβρίου 2020. Η υποχρέωση αυτή αφορά στην επικαιροποίηση πάσης φύσεως μισθωτηρίων , ακόμα και αυτών που αφορούν σε δωρεάν παραχωρήσεις . Οι υπόχρεοι εκμισθωτές θα πρέπει μέχρι την ημέρα εκπνοής της προθεσμίας να μεταβούν στη σελίδα της ΑΑΔΕ και πιο συγκεκριμένα στην εφαρμογή των μισθωτηρίων , και όσα μισθωτήρια 1) έχουν λήξει , 2) υπάρχουν σε χειρόγραφη μορφή και ανανεώνονται σιωπηρά , 3) έχει υπάρξει τροποποίηση ως προς τους εκμισθωτές , 4) είναι δωρεάν παραχωρήσεις ή 5) ο μισθωτής έχει αποχωρήσει πριν τη λήξη του συμβολαίου και δεν έχει ακολουθήσει κάποια άλλη μίσθωση για το εν λόγω ακίνητο , να προβούν στις σχετικές τροποποιήσεις προκειμένου όλες οι παραπάνω περιπτώσεις να είναι ενήμερες . Επίσης σε αρκετές από αυτές τις μισθώσεις θα πρέπει να συνταχθεί εκ νέου και χειρόγραφο μισθωτήριο . Και επειδή σίγουρα προκύπτει το ερώτημα ως προς την χρησιμότητα αυτών , η απάντηση έχει δύο παραμέτρους , πρώτον σχετίζεται με την έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας ακίνητου που θα ξεκινήσει από 01/01/2021 και δεύτερον αποσκοπεί στον συσχετισμό του εντύπου Ε2(συνοδευτικό έντυπο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος , που δηλώνονται τα ενοίκια) με τα υπάρχοντα μισθωτήρια .

Όπως λοιπόν συμπεραίνεται από τα ως άνω περιγραφόμενα , κρίνονται αναγκαίες οι παραπάνω δηλωτικές υποχρεώσεις , καθώς φαίνεται ότι πλέον οδεύουμε στην πλήρη ηλεκτρονική διασύνδεση των φορολογικών δεδομένων .

Σίγουρα διαβάζοντας τον τίτλο του άρθρου πολλοί θα αναρωτηθείτε ότι από τη στιγμή που δεν ζω στην περιφέρεια και είμαι μισθωτός ή συνταξιούχος ή ακόμα και άνεργος μπορώ να υπάγομαι σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες ; Η απάντηση είναι ναι αλλά ας αρχίσουμε πρώτα με το τι σημαίνουν οι παραπάνω ορισμοί .

Α) Αγρότης κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ : όπως φανερώνει και η περιγραφή του κανονικού , πρόκειται για τους κατ ‘ επάγγελμα αγρότες , οι οποίοι υποχρεούνται σε τήρηση λογιστικών βιβλίων και φορολογούνται για τα εισοδήματα που αποκτούν από αυτό με την κλίμακα των ελευθέρων επαγγελματιών μειωμένο όμως σε ποσοστό 22% .

Β) Αγρότης ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ : Σε αυτή τη κατηγορία ανήκουν αρκετοί φορολογούμενοι , οι οποίοι όμως , κυρίως κατά τα πρώτα έτη που υποχρεούνταν σε υποβολή δήλωσης από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν γνώριζαν ότι στο μητρώο των ΔΟΥ φαίνονται οιονεί επιχειρηματίες ακόμα και αν ήταν μισθωτοί ή συνταξιούχοι .

Η προϋπόθεση για να ενταχθεί κάποιος σε αυτή την κατηγορία ήταν να λαμβάνει βασική αγροτική επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έως 5000 ΕΥΡΏ (την οποία μπορεί να την είχε κληρονομήσει και από κάποιον παππού ή γιαγιά ) . Όταν λοιπόν άρχισε ένας πιο συντονισμένος έλεγχος σχετικά με αυτούς που λαμβάνουν επιδοτήσεις , οι αγροτικοί συνεταιρισμοί προκειμένου να μη χάσουν οι δικαιούχοι την επιδότηση αυτή , μεθόδευσαν την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στις εκάστοτε ΔΟΥ με αντικείμενο την παραπάνω περιγραφή . Απόρροια αυτού ήταν να προκύπτουν μέχρι και σήμερα κάποιες δηλωτικές υποχρεώσεις από τον υπόχρεο τις οποίες πολλές φορές δεν γνώριζε και βρισκόταν προ δυσάρεστων εκπλήξεων .

Οι υποχρεώσεις αυτές είναι : 1) υποβολή δήλωσης από επιχειρηματική δραστηριότητα με την ανάλογη φορολογία βέβαια , δηλαδή ως ελεύθερο επαγγελματία , 2) υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών και 3) καταβολή εισφορών ΕΛΓΑ . Βασική διαφορά με την παραπάνω κατηγορία είναι ότι δεν είναι υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων .

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Σε περίπτωση που σε κάποιο έτος η επιδότηση ξεπεράσει τα 5000 ευρώ ο δικαιούχος μεταπηδά στην πρώτη κατηγορία και μέσα σε συγκεκριμένες ημερομηνίες πρέπει να κάνει την αλλαγή εμπρόθεσμα στη ΔΟΥ .

Γ) Αφανείς αγρότες : Για αυτήν την κατηγορία ισχύουν ότι και στην δεύτερη με την διαφορά ότι δεν έχει γίνει έναρξη στη ΔΟΥ . Αποτέλεσμα αυτού είναι ο αφανής αγρότης να έχει λιγότερες δηλωτικές υποχρεώσεις χωρίς όμως να μπορεί να απαλλαγεί από αυτές .

Αν μετά από αυτό το άρθρο πιστεύετε ότι μπορεί να ανήκετε σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες , μπορείτε να συμβουλευθείτε το γραφείο μας , το οποίο με την πείρα που διαθέτει , θα σας καθοδηγήσει στην καταλληλότερη λύση για το φορολογικό σας προφίλ .

Στις 30/06/2020 εκπνέει η προθεσμία για την διόρθωση των τετραγωνικών μέτρων , που αφορούν στο εκάστοτε ακίνητο , και αναγράφονται στο λογαριασμό της Δ.Ε.Η. για τον υπολογισμό των δημοτικών τελών και τα ερωτήματα που έχουν προκύψει είναι αρκετά . Εμείς συλλέξαμε κάποια από τα βασικά και σας τα παραθέτουμε παρακάτω .

  1. Ποιους αφορά η διόρθωση των τετραγωνικών μέτρων;

Κάθε ιδιοκτήτη ακίνητου ο οποίος για οποιοδήποτε λόγο έχει παρατηρήσει διαφορά στα τετραγωνικά μέτρα που αναγράφονται στο Ε9 και σε αυτά που αναγράφονται στο λογαριασμό της Δ.Ε.Η.

2. Από που μπορεί να προκύπτει αυτή η διαφορά ;

Οι λόγοι σίγουρα κατά περίπτωση διαφέρουν , όμως κάποιοι βασικοί λόγοι είναι η νομιμοποίηση επιπλέον τετραγωνικών με βάση του νόμους που κατά καιρούς υπάρχουν για τακτοποίηση των αυθαίρετων , ότι πολλές παροχές είναι παλιές και με την πάροδο των χρόνων έχουν επέλθει αλλαγές στο ακίνητο ή απλά κάποιο ανθρώπινο λάθος καθώς σε παλαιότερα έτη δεν δινόταν τόσο σημασία σε τέτοια θέματα . Όποια όμως και να είναι η αιτία καλό θα ήταν να γίνει κάποιος έλεγχος και να τακτοποιηθούν οποιαδήποτε λάθη .

3. Ποιες περιοχές αφορά ;

Οι διορθώσεις αφορούν όλα ανεξαιρέτως τα ακίνητα , σε όλη την Ελλάδα και χωρίς διάκριση στο αν βρίσκονται σε εντός ή εκτός σχεδίου περιοχές . Εξαιρούνται μόνο τα αγροτεμάχια και τα οικόπεδα που δεν ηλεκτροδοτούνται καθώς και ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτούνται και όχι σε αυτά που έχει γίνει διακοπή κατ’ απαίτηση του ιδιοκτήτη .

4. Είναι υποχρεωτική η διόρθωση αυτή ; Υπάρχουν κυρώσεις αν δεν διορθωθούν ;

Σε καμία περίπτωση η εν λόγω διορθώσεις δεν είναι υποχρεωτικές , όμως σύμφωνα με πληροφορίες που είχε το γραφείο μας από το ΥΠΕΧΩΔΕ , οι διαδικασίες αυτές δρομολογούνται προκειμένου μετά από κάποιο χρονικό διάστημα να αποκτήσουν όλα τα ακίνητα την ”ταυτότητα ακινήτου” , ένα έγγραφο το οποίο θα συνοδεύει το ακίνητο από την ανέγερσή του και σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία το αφορά . Για την έκδοση αυτής της ταυτότητας θα συγκρίνονται οι πληροφορίες , για το εκάστοτε ακίνητο , που αναγράφονται στο Ε9 , στις δηλώσεις κτηματολογίου και στη ΔΕΗ και σε περίπτωση διαφοράς θα καλείται ο ιδιοκτήτης να προβεί τότε σε διορθώσεις , με άγνωστες μέχρι σήμερα κυρώσεις .

Ελπίζουμε να σας κατατοπίσαμε και θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε ή να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε απορία σας , καθώς το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην διαχείριση και δήλωση ακινήτων , προκειμένου να αποφευχθούν οι δυσάρεστες εκπλήξεις στο μέλλον .